Chongqing Southwest No.2 Pharmaceutical Factory Co.,Ltd.