Jiangsu Biaoxin Machinery Co.,Ltd.

SERIES EMULSIFIER?VACUUM EMULSIFYING MIXERS?LIFTING HOMOGENIZING?BI-DIRECTIONAL MIXING SYSTEM?PERFUME FREEZING MACHINE?EMULSIFYING PUMP?CAM ROTOR PUMP?FERMENTING TANK?DISPENSING TANKSERIES EMULSIFIER?VACUUM EMULSIFYING MIXERS?LIFTING HOMOGENIZING?BI-DIRECTIONAL MIXING SYSTEM?PERFUME FREEZING MACHINE?EMULSIFYING PUMP?CAM ROTOR PUMP?FERMENTING TANK?DISPENSING TANK

Contact details

China