Hangzhou Xinfu Energy-Saving Materials C

Location: 
Sub-event: CPHI
Zone: API
Pavilion: China Pavilion

Contact details

No. 50 Qinshan
Jincheng
311300
Hangzhou
Zhejiang
China