Hangzhou Xinfu Energy-Saving Materials C

Location: 
Sub-event: CPWW18
Zone: API

Contact details

No. 50 Qinshan, Jincheng, Lin'an, Hangzhou
Zhejiang
311300
Hangzhou
Zhejiang
China