Jiangxi Ganliang Pharmaceutical Material Co.,Ltd.

Location: 
Sub-event: CPHI
Zone: API

Contact details

Nacheng Jinshankou Industrial park
North Ji'an City
Jiangxi
China