Jiangxi Jujie Pharmaceutical Co Ltd

Location: 
Sub-event: CPHI
Zone: API
Pavilion: China Pavilion

Contact details

No 61 Jinggangshan National Agricultural Science Technology Park
Xingqiao Town
Ji'an City
Jiangxi Province
China