Zhangjiagang Huachang Pharmaceutical Co.,Ltd

Location: 
Sub-event: IP2018
Zone: InnoPack

Contact details

Co.,Ltd
No.1 Nanhai Road
215600
Zhangjiagang City
Jiangsu P.R.
China